Pla i estratègia són cares (molt) diferents d’una mateixa moneda: l’èxit

Pla i estratègia són cares (molt) diferents d’una mateixa moneda: l’èxit
2 de gener de 2018 Oriol López

El problema és que alguns empresaris les confonen i d’altres n’obliden una dels dos.

M’agrada dibuixar i, quan em demanen que expliqui la diferència entre pla i estratègia, o el perquè no poden estar en la mateixa frase, sempre dibuixo un triangle on explico que ambdós tenen en la motivació, les prioritats i els objectius la seva base, però que, mentre la planificació comença pels objectius i acaba en la motivació, l’estratègia comença amb la motivació i acaba en els objectius. Per tant, ambdues són necessàries per al creixement, però cal treballar-les de manera diferent.

El primer pas, doncs, és definir l’estratègia del teu negoci i, per a fer-ho, haurem de buscar un motiu pel mateix. Hem de tenir la mentalitat empresarial adequada, saber quina imatge, gust, olor volem que faci el nostre negoci, de cara a poder-lo definir en un moment futur. Això és l’estratègia: una meta. Acte seguit, caldrà definir les prioritats sobre les que treballaré per a arribar a aquesta meta. Les prioritats poden anar canviant en funció dels resultats que obtenim i l’estratègia que anem definint, però sempre les posarem en primer lloc. Per exemple, pot ser que, per a arribar on volem, ens calgui millorar el nostre màrqueting o crear un equip directiu eficaç. En aquest cas, donarem a aquestes prioritats la importància que tenen alhora de distribuir els recursos necessaris. Per últim, un cop definides aquestes prioritats, caldrà que hi estableixis uns objectius, tangibles, que permetin seguir els resultats obtinguts i començar la segona fase del creixement: l’acció.

L’acció és fruit d’un pla, que comença on ha acabat l’estratègia (els objectius) i torna al principi (la motivació). Curiós, oi? No tant. Un cop tenim clar on volem anar (estratègia) cal arribar-hi i, per a això, caldrà agafar aquests objectius i definir unes prioritats d’acció. Per exemple, si, com dèiem abans, la prioritat és el màrqueting i l’objectiu és aconseguir augmentar el nombre de clients, la prioritat d’acció podria ser el crear un sistema de referències (boca-orella) o una nova web. I, sobre aquesta petita prioritat d’acció, caldrà estar prou motivat per a treballar-hi pensant sempre en l’objectiu final: què volem ser.

El principi d’any és sempre un bon moment per a definir l’estratègia i crear un pla d’acció. Si ho vols, pots enviar-me el teu i el comentem telefònicament.

© Oriol López Villena 2018