I a mi què?

I a mi què?
8 de Gener de 2019 Oriol López

T’has preguntat mai per què el teu equip sembla impermeable als objectius que li trasllades?

L’altre dia, un client al qui assessoro m’explicava els objectius que havia definit per a l’any 2019. Eren objectius ambiciosos i atractius per a ell i per a l’empresa però, quan els va traslladar a l’equip, no en va obtenir resposta, més enllà de petits cops de cap afirmatius o simples “D’acord”. Això el preocupava, ja que cada any es trobava amb la mateixa resposta que, a més, es traslladava a la feina, on ningú no semblava preocupar-se de res més que no fos el dia a dia i la inèrcia que s’anava creant des de dalt, a expenses d’un excés de pressió sobre l’empresari.

Algun cop m’has sentit dir que el creixement no es basa només en respondre què hi ha aquí per a mi, sinó també què hi ha aquí pels altres i, quan parlem d’objectius, aquesta frase pren encara més sentit. Els objectius globals de l’empresa són importants i, com a tals, han de ser traslladats a l’equip; però el que és realment important per a assolir-los és convertir aquests objectius globals en objectius departamentals i/o individuals, ja que a ningú li importen els teus objectius, sinó els seus.

Per això, ara que estem començant l’any és un bon moment per a asseure’ns amb el teu equip i fer aquesta feina de traducció, d’objectius generals a objectius individuals. Per exemple, en el cas del meu client, l’objectiu general d’augmentar un 25% les vendes el vam traduir en:

  • El departament comercial pot perseguir l’objectiu d’augmentar en un 50% el nombre de trucades a potencials clients, per a augmentar el nombre
  • El departament de producció tindrà com a objectiu millorar el servei post-venda i seguiment dels clients, de manera que aquests ens recomanin més i comprin altres productes.
  • El departament financer analitzarà la rendibilitat obtinguda per clients, productes i territoris, de manera que la direcció general i màrqueting sàpiguen on cal dedicar més recursos.

Només així, alineant l’interès personal del nostre equip amb l’estratègia de l’empresa, aconseguirem que aquest vagi més enllà de la feina diària, i comenci a avançar proactivament cap a l’objectiu global que perseguim.

© Oriol López Villena 2019

Photo by rawpixel on Unsplash